Ulični Fest

O Uličnom Festu


Zenica je poznata kao industrijski grad i doživljavaju je kao “urbano sivilo”. Ulični Fest za cilj ima da promijeni tu sliku i da oboji tešku industriju te učini da grad počne da cvijeta. Akcenat Uličnog festivala, pored aktivističkih, edukativnih, kreativnih i drugih radionica jeste na vizualnoj i estetskoj modifikaciji grada, gdje je cilj da se urbane površine oslikavaju i ozelenjavaju.

Na taj način mladi imaju priliku da vlastitom kreativnošću doprinesu ljepšoj slici grada, koji dobija najljepši mogući poklon i to od “vlastite omladine”. Nadalje, veliki broj aktivnosti se odigrava direktno na zeničkim ulicama i gradskom parku koji se takođe ovim projektom želi “oživjeti” i ukazati na njegovu nedovoljnu iskorištenost.

Sadržaj UF festivala čine aktivističke, umjetničke, kreativne i rekreativne aktivnosti.
⊵ ⊵ ⊵ Aktivizam i renesansa
⇾Hrana, ne oružje
⇾Kritična masa
⇾Yarn Bombing
⇾Buvljak bez novca
⊵ ⊵ ⊵ Umjetnost i kreativnost
⇾Oslikavanje murala
⇾Ulična umjetnost
⇾Mandala
⇾Raga dum
⊵ ⊵ ⊵ Kultura, edukacija i DIY (Do It Yourself – Uradi Sam)
⇾Kolektivna čitaona i razmjena knjiga
⇾Ciklopopravljaona
⇾Soundsystem slušaona
⇾Klasika na otvorenom
⇾Radionice žonglerstva, poi poi, tie dye – kreativne, umjetničke i edukativne radionice
⊵ ⊵ ⊵ Rekreacija
⇾Skate radionica
⇾Kritična masa
⇾Slackline
Sve navedeno će biti prezentovano u vidu umjetničkih performansa, aktivnosti kao i radionica u kojima možete i sami učestvovati i nešto novo naučiti.